Sale Officer

พนักงานฝ่ายขาย 1 อัตรา   คุณสมบัติผู้สมัคร : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.ขึ้นไป รักงานบริการ และการขาย มีความมั่นใจ กล้า พูดจาคล่องแคล่ว สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะลูกค้าส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ ถ้าสามารถพูดภาษาจีนได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ คอมมิชชั่นและค่ารักษาสินค้า (ขึ้นอยู่กับยอดขาย) ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ : ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: [email protected] หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล Ms.Wararat Phaopanya (Kik) วรารัตน์ เผ่าปัญญา (กิ๊ก) Tel : +66(53)241837 ext 107 Mobile : +66(81) 1807568 Email : [email protected] ผู้สนใจสามารถสมัครงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ : ทาง Email ส่งถึง [email protected] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :…