Sale Officer

พนักงานฝ่ายขาย 1 อัตรา   คุณสมบัติผู้สมัคร : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.ขึ้นไป รักงานบริการ และการขาย มีความมั่นใจ กล้า พูดจาคล่องแคล่ว สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะลูกค้าส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ ถ้าสามารถพูดภาษาจีนได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ คอมมิชชั่นและค่ารักษาสินค้า (ขึ้นอยู่กับยอดขาย) ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ : ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: [email protected] หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล Ms.Wararat Phaopanya (Kik) วรารัตน์ เผ่าปัญญา (กิ๊ก) Tel : +66(53)241837 ext 107 Mobile : +66(81) 1807568 Email : [email protected] ผู้สนใจสามารถสมัครงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ : ทาง Email ส่งถึง [email protected] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :…

Account Officer

พนักงานบัญชี 1 อัตรา   คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม MS-Word , MS-Excel และโปรแกรมทางด้านบัญชีได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และรับแรงกดดันได้ มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ : ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: [email protected] หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล Ms.Wararat Phaopanya (Kik) วรารัตน์ เผ่าปัญญา (กิ๊ก) Tel : +66(53)241837 ext 107 Mobile : +66(81) 1807568 Email : [email protected]

Customer Support Officer

พนักงานบัญชี 1 อัตรา   คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม MS-Word , MS-Excel และโปรแกรมทางด้านบัญชีได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และรับแรงกดดันได้ มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ : ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: [email protected] หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล Ms.Wararat Phaopanya (Kik) วรารัตน์ เผ่าปัญญา (กิ๊ก) Tel : +66(53)241837 ext 107 Mobile : +66(81) 1807568 Email : [email protected]

Trainning

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาการสื่อสารของพนักงาน พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆในการปฏิบัติงาน

Medical Checkup

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจ สุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยมีจุดประสงค์ ประกอบด้วยเพื่อทราบถึงอาการปกติ และไม่ปกติของร่างกายเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดีเพื่อง่ายต่อการรักษาในโรคที่ตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้มีโอกาสหายเป็นปกติได้การตรวจสุขภาพประจำปีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสำหรับพนักงานและมิได้คิดค่าใช้จ่ายกับพนักงานแต่อย่างใด ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพ และสุขภาพของพนักงาน ที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัทฯ

Clean up

บริษัทฯ ร่วมใจดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ทำความสะอาดวัด Big Cleaning Day ณ วัดวันที่ 26 เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างจิตอาสาในรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน โดยมีพนักงานกว่า 100 ชีวิต ร่วมกันทำความสะอาด อาทิ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณวัด เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวัดต่อไป