บริษัท ชิปปิ้ง CTT GROUP

CTT GROUP คือหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก (ชิปปิ้ง) สินค้าระหว่างประเทศ เราขอนำเสนอข้อมูลในการเลือกบริษัทชิปปิ้งที่ดีให้แก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านชิปปิ้งได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อความต้องการของคุณ แล้วบริษัทชิปปิ้งที่ดีนั้นเป็นอย่างไร และคุณควรเลือกบริษัทชิปปิ้งแบบไหน มาดูกันได้เลย บริษัทชิปปิ้ง ที่จะให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร? 1. มีการทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ เพราะการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบโดยกรมศุลกากร ซึ่งการที่คุณได้ฝากสินค้าให้บริษัทชิปปิ้งได้ทำงานแทนนั้นจะต้องมั่นใจว่าการทำงานทุกขั้นตอนของบริษัทสามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการทุกอย่างด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สินค้าของคุณไปถึงปลายทางของผู้รับได้อย่างปลอดภัย และไม่ผิดกฎหมาย 2. ทำงานด้วยความตรงต่อเวลา และสามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ เพราะการทำงานด้านชิปปิ้งนั้นเป็นงานที่จะต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้เวลาเป็นเครื่องมือในการวัดความสามารถในการทำงานของผู้ให้บริการ ฉะนั้นการทำงานด้วยความตรงต่อเวลานั้นจะทำให้ผู้ส่งและผู้รับสินค้าหายห่วงได้ว่าสินค้าจะไปถึงปลายทางได้ในเวลาที่กำหนดตามแผนที่กำหนดเอาไว้ 3. บุคลากรที่ให้บริการมีความรู้ความสามารถด้านชิปปิ้งโดยเฉพาะ เพราะงานด้านชิปปิ้งเป็นการทำงานที่จะต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และความรู้ด้านศุลกากร ภาษี การสื่อสารระหว่างประเทศมาให้บริการแก่คุณ โดยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นจะมีความซับซ้อนด้านเอกสาร และการเสียภาษี โดยบริษัทชิปปิ้งที่มีความรู้ความสามารถนั้นย่อมทำให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าของคุณดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการติดขัด 4. เป็นผู้ให้บริการที่สามารถให้คำปรึกษา และให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าด้านชิปปิ้งได้ ไม่เพียงแค่การให้บริการด้านบานพาหนะหรือว่าการให้บริการนำเข้าส่งออกรูปแบบเดียวเท่านั้น แต่ผู้ให้บริการควรให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการอย่างคุณด้วยเช่นกัน เพราะการให้คำปรึกษานั้นจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 5. เป็นบริษัทหรือผู้ให้บริการที่มีการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบทุกครั้งที่ให้บริการ เพราะความละเอียดรอบคอบจะเป็นตัวช่วยในการทำงานด้านชิปปิ้งได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสาร หรือว่าพิธีการศุลกากรนั้นจะต้องอาศัยความรอบคอบเป็นหลัก ซึ่งนั่นย่อมทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณจะนำเข้าหรือส่งออกนั้นจะสามารถไปถึงยังปลายทางได้ด้วยความสมบูรณ์ และถูกต้อง #บริษัทชิปปิ้ง

พนักงานขาย

พนักงานฝ่ายขาย 1 อัตรา   คุณสมบัติผู้สมัคร : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.ขึ้นไป รักงานบริการ และการขาย มีความมั่นใจ กล้า พูดจาคล่องแคล่ว สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะลูกค้าส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ ถ้าสามารถพูดภาษาจีนได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ คอมมิชชั่นและค่ารักษาสินค้า (ขึ้นอยู่กับยอดขาย) ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ : ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: [email protected] หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล Ms.Wararat Phaopanya (Kik) วรารัตน์ เผ่าปัญญา (กิ๊ก) Tel : +66(53)241837 ext 107 Mobile : +66(81) 1807568 Email : [email protected] ผู้สนใจสามารถสมัครงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ : ทาง Email ส่งถึง [email protected] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :…

ชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมทำความสะอาด

บริษัทฯ ร่วมใจดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ทำความสะอาดวัด Big Cleaning Day ณ วัดวันที่ 26 เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างจิตอาสาในรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน โดยมีพนักงานกว่า 100 ชีวิต ร่วมกันทำความสะอาด อาทิ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณวัด เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวัดต่อไป

ตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจ สุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยมีจุดประสงค์ ประกอบด้วยเพื่อทราบถึงอาการปกติ และไม่ปกติของร่างกายเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดีเพื่อง่ายต่อการรักษาในโรคที่ตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้มีโอกาสหายเป็นปกติได้การตรวจสุขภาพประจำปีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสำหรับพนักงานและมิได้คิดค่าใช้จ่ายกับพนักงานแต่อย่างใด ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพ และสุขภาพของพนักงาน ที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัทฯ

อบรมการพนักงาน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาการสื่อสารของพนักงาน พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆในการปฏิบัติงาน

ลูกค้าสัมพันธ์

พนักงานบัญชี 1 อัตรา   คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม MS-Word , MS-Excel และโปรแกรมทางด้านบัญชีได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และรับแรงกดดันได้ มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ : ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: [email protected] หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล Ms.Wararat Phaopanya (Kik) วรารัตน์ เผ่าปัญญา (กิ๊ก) Tel : +66(53)241837 ext 107 Mobile : +66(81) 1807568 Email : [email protected]

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี 1 อัตรา   คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม MS-Word , MS-Excel และโปรแกรมทางด้านบัญชีได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และรับแรงกดดันได้ มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ : ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: [email protected] หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล Ms.Wararat Phaopanya (Kik) วรารัตน์ เผ่าปัญญา (กิ๊ก) Tel : +66(53)241837 ext 107 Mobile : +66(81) 1807568 Email : [email protected]